Jesus Prepares His Disciples

Youth Sermon - 09 Oktober 2022 - Kak Dave